ANUNŢ SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI în cadrul Apelului nr. 1 Acces servicii de sănătate !

Apel de propuneri de proiecte nr. 1: Îmbunătățirea accesului la serviciilor de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

Granturile SEE 2014–2021

În conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute de OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Regulamentului de Implementare al Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

  • Anunț
  • Anexa 1 – Scrisoare intenţie
  • Anexa 2 – Fişa partenerului
  • Anexa 3 – Grila de evaluare