POST ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, angajează fără concurs, pe durată determinată în condițiile art. 11:

• o persoană ca să ocupe un post de îngrijitor curățenie cu jumătate de normă în cadrul Farmaciei și Birourilor TESA, post contractual temporar vacant cod COR - 532104, poziția nr. 151 din Statul de Funcții;

Anunț, Condiții, Acte necesare Selecție dosare

POST INFIRMIER ȘI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, angajează prin seleție dosare, peperioadă determinată în condițiile art. 11 din legea nr. 55/2020, două persoane care să ocupe următoarele posturi.:

• un post de infirmier contractual temporar vacant cu studii generale (G), cod COR 532103, poziția nr. 32 din Statul de Funcții, pe durată determinată la Secția de psihiatrie Cronici II

• un post de asistent medical debutant contractual temporar vacant cu studii postliceale, cod COR 222101, poziția nr. 76 din Statul de Funcții, pe durată determinată la Secția de psihiatrie Cronici II

Anunț, Condiții, Acte necesare Selecție dosare Proba Interviu Infirmier

POST BUCĂTAR

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 1 an, în condițiile art. 11 din Legea nr.55/2020

• O persoană care să ocupe un post de bucătar în cadrul Blocului alimentar, post contractual temporar vacant, cod COR - 512001, poziția nr. 202 din Statul de Funcții.

Anunț, Condiții, Acte necesare

POSTURI PERIODĂ DETERMINATĂ

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, angajează fără concurs, pe perioadă determinată în condițiile art. 11 din Legea nr.55/2020, următoarele:

• 1 post de infirmier contractual temporar vacant cu studii generale (G), cod COR 532103, poziția nr. 82 din Statul de Funcții, pe durată determinată la secția Psihiatrie Cronici II;

• 1 post de contabil IA contractual vacant cu studii medii, cod COR 331302, poziția nr. 175 din Statul de Funcții, pe durată determinată la biroul financiar-contabil.

• 1 post de asistent medical principal contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101, poziția nr. 64 din Statul de Funcții, pe durată determinată la secția Psihiatrie Cronici II;

Anunț, Condiții, Acte necesare Selecție dosare infirmier Selecție dosare contabil Selecție dosare asistent medical Fișa postului infirmier

Anunț post asistent medical specialist și infirmier 29.04.2020

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 3 luni în conformitate cu prevederile art. 16, cap III din Decretul 195/2020 a Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, următoarele posturi:

• 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 102 din Statul de Funcții, pe durată determinată la secția Psihiatrie Cronici II;

• 1 post de asistent medical specialist contractual temporar vacant cu studii postliceale, cod COR 222101, poziția nr. 60 din Statul de Funcții, pe durată determinată la secția Psihiatrie Cronici II;

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este marți, 28.04.2020, ora 16:00. Selectarea dosarelor de angajare va fi miercuri, 29.04.2020, ora 10:00 cu afișare pe site-ul și sediul spitalului până la ora 12:00;

Anunț, Condiții, Acte necesare Selecție dosare

Anunț concurs asistent medical 09.03.2020

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 09.03.2020, ora 09:00, pentru:

• 1 post de asistent medical contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101, poziția nr. 70 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminantă la secția Psihiatrie Cronici II;

Selecție dosare PV proba scrisă PV rez. interviu REZULTAT FINAL

Concurs promovare infirmier si asistent 06.02.2020

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - caadru privind stabilirea principiilor general de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionare a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, organizează în data de 06.02.2020, ora 10.00, la sediul spitalului, examen pentru promovarea în grad de la infirmier debutant la infirmier și de la asistent medical debutant la asistent medical.

Anunț, Bibliografie PV Examen de Promovare

Concurs post infirmier - 08.01.2020

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 08.01.2020, ora 09:00, pentru:

• 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 26 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici I;

Anunț, Bibliografie Selecție dosare P.V. Proba scrisă P.V. Proba practică