Anunț concurs manager - 18.10.2021

Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică pe o perioadă de 4 ani, la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret.

Anunț, bibliografie

Anunț posturi infirmier și referent I A - 10.08.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificările și completările ulterioare, în data de 10.08.2021, ora 09:00 pentru:

1 post de infirmier/ă (G),contractual vacant, cod COR 532103 pe durată nedeterminată, la secția Psihiatrie Cronici I;

1 post de infirmier/ă (G),contractual vacant, cod COR 532103 pe durată nedeterminată, la secția Psihiatrie Cronici II;

1 post de referent I A (S),contractual vacant, cod COR 263102 pe durată nedeterminată, la comp. RUNOS;

Anunț, bibliografie Fisă post infirmier Fișă post referent

Anunț concurs director medical - 09.06.2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și cu prevederile Ordinului 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen în data de 09.06.2021, ora 10:00, pentru postul contractual vacant de director medical:

Anunț, bibliografie

Anunț promovare psiholog și infirmier - 25.05.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs în data de 25.05.2021, ora 10:00, la sediul spitalului, examen pentru prmovare în următoarele grade:

psiholog principal;

infirmier;

Anunț, bibliografie

Concurs Medic Șef Secție Cronici I și II

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs în conformitate cu Ordinul M.S.P. nr. 1406/2006, toate cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de medic specialist psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici II;

Anunț, bibliografie

Concurs Asistent șef - 22.03.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legii cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, concurs/examen în perioada de 22.03.2021 - 25.03.2021, ora 9.00, pentru:

un post de asistent medical principal - șef/ă contractual vacant cu studii (PL / SSD, S), cod COR 222101, poziția nr. 68 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II

Anunț, bibliografie

Director financiar-contabil

În conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și cu prevederile Ordinului 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a concurusilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen pentru postul vacant de director financiar-contabil.

Anunț, bibliografie

Infirmier, Bucătar / 21.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 21.01.2021, ora 09.00, pentru

un post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 532103 pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici I

un post de bucătar contractual temporar vacant cu studii generale (G), cod COR 512001 pe durată determinată la Blocul alimentar al spitalului

Anunț Anunț-CORECȚIE Bibliografie

Infirmieri, Îngrijitor curățenie, Economist debutant / 21.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 21.01.2021, ora 09.00, pentru

4 posturi de infirmieri contractual vacante cu studii generale (G), cod COR 532103 pe durată nedeterminată, din care 1 post de infirmier debutant la secția Psihiatrie Cronici II

un post de îngrijitor curățenie contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 531204 la Farmacia spitalului

un post de economis debutant contractual vacant cu studii superioare, cod COR 263102 pe durată nedeterminată la Biroul financiar-contabil din cadrul spitalului

Anunț Anunț-CORECȚIE Bibliografie

Asistent medical / 22.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 22.01.2021, ora 09.00, pentru

un post de asistent medical contractual temporar vacant cu studii postliceale, cod COR 222101 pe durată determinată la secția Psihiatrie Cronici II

Anunț Bibliografie

Asistent medical principal, Asistent medical debutant / 22.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 22.01.2021, ora 09.00, pentru

un post de asistent medical principal contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101 pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II

un post de asistent medical debutant contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101 pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II

Anunț Bibliografie