Anunț promovări asistenți medicali, infirmieri și economist - 31.01.2022, ora 10:00

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret organizează examen de promovare, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele posturi:

De la economist debutant la economist II - 1 post

De la asistent medical la asistent medical principal - 1 post

De la asistent medical farmacie la asistent medical principal farmacie - 1 post

De la infirmier debutant la infirmier - 2 posturi

Anunț

Anunț concurs muncitor IV-Instalator sanitar-termic - 16.12.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 priivind unele măsuri prentu prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, concursa/examen în data de 16.12.2021, ora 09:00, pentru:

1 post de muncitor IV - instalator sanitar termic, contractual vacant, poziția 188 din Statul de funciții, pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului tehnic, administrativ, transport și achiziții publice.

Anunț

Anunț concurs muncitor IV-Întreținere reparații - 09.12.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 priivind unele măsuri prentu prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, concursa/examen în data de 09.12.2021, ora 09:00, pentru:

1 post de muncitor IV - întreținere reparații, contractual vacant, poziția 189 din Statul de funciții, pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului tehnic, administrativ, transport și achiziții publice.

Anunț

Anunț concurs șef secție - 12.11.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu Ordinul M.S.P. nr. 1406/2006, toate cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronci I;

• 1 post de medic specialist psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronci II;

Anunț, bibliografie