Concurs post infirmier - 08.01.2020

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 08.01.2020, ora 09:00, pentru:

• 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 26 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici I;

Anunț, Bibliografie

Concurs post îngrijitor curățenie - 09.12.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 09.12.2019, ora 09:00, pentru:

• 1 post de îngrijitor curățenie contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532104 poziția nr. 129 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Pshiatrie Cronici II;

Anunț, Bibliografie Selecție Dosare P.V. Proba Scrisă

Concurs post infirmier - 31.10.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 31.10.2019, ora 09:00, pentru:

• 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 84 din Statul de Funcții, pedurată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II;

Anunț, Bibliografie P.V. selecție dosare P.V. proba scrisă P.V. proba practică REZULTAT FINAL

Examen promovare în grad infirmier debutant - 21.10.2019

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contactualre și a criteriilor de promovare în grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobareacriteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale apersonalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul din str. 9 Mai, nr. 3, organizează îm data de 21.10.2019,ora 10:00, la sediul spitalului, axamen pentru promovare în grad de la infirmier debudant la infirmier.

Anunț, Bibliografie PV examen promovare în postul de infirmier

Concurs post îngrijitor curățenie - 07.10.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 07.10.2019, ora 09:00, pentru:

• 1 post de îngrijitor curățenie contractual, temporar vacant cu studii generale (G) cod COR 532104, poziția nr, 131 din Statul de Funcții, pe durată determinată la secția Psihiatrie Cronici II;

Anunț, Bibliografie PV proba scrisă PV proba practică RAPORT FINAL

Concurs posturi libere

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante în conformitate cu prevederile O.M.S.P. nr. 1406/2006, O.M.S. nr. 869/2015 și H.G. nr. 286/2011, toate cu modificările și completările ulterioare:

• 1 post de medic șef de secție Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de medic șef de secție Psihiatrie Cronici II;

• 1 post de medic primar psihiatrie, la secșie Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de muncitor IV - zugrav, la serviciu ATAP.;

Anunț, Bibliografie Corecție proba scrisă - zugrav PV selecție dosare - zugrav PV proba scrisă - zugrav RAPORT FINAL - ZUGRAV

Concurs post spălătoreasă 02.09.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 02.09.2019, ora 9.00, pentru:

• 1 post de spălătoreasă contractual vacant (G) cod COR 912103, poziția nr. 169 din Statul de funcții, pe durată determinată la spălătorie.

Anunț Fișa postului Selecție dosare Rezultate proba scrisă Rezultate proba practică RAPORT FINAL

Concurs posturi libere, 22.08.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 22.08.2019, ora 09.00, pentru:

  • • 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 125 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II;
  • • 1 post de îngrijitor curățenie contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532104, poziția nr. 133 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II;
Documentație Fișă post Infirmier Fișă post Îngrijitor curățenie Selecție dosare infirmier P.V. proba practică infirmier P.V. proba scrisă infirmier RAPORT FINAL INFIRMIER Selecție dosare îngrijitor curățenie

Examen de promovare 24.06.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în data de 24.06.2019, ora 10:00, la sediul spitalului, examen pentru ocuparea funcției de Șef Birou Management al Calității Serviciilor Medicale și examen pentru promovare de la asistent medical statistician debutant la asistent medical statistician.

Documentație Rezultat Asistent Medical Rezultate Șef Birou B.M.C.S.M.

Examen promovare infirmier, 28.05.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în data de 24.06.2019, ora 10:00, la sediul spitalului, examen pentru ocuparea funcției de Șef Birou Management al Calității Serviciilor Medicale și examen pentru promovare de la asistent medical statistician debutant la asistent medical statistician.

Documentație Rezultat promovare