Concurs-post infirmier debutant, îngrijitor curățenie și merceolog debutant

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante în conformitate cu prevederile O.M.S. 1406/2006 cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi:

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici II;

Anunț

Concurs-post infirmier debutant, îngrijitor curățenie și merceolog debutant

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen, în confo1mitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 în perioada 31.01.2023 -22.02.2023, pentru:

• 2 posturi infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici I.;

• 1 post infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici II.;

• 1 post de ingrijitor curățenie, contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 532104, pe durată nedeterminată, la Secția Psihiatrie Cronici II.;

• 1 post merceolog debutant, contractual vacant cu studii medii (G), cod COR 331308, pe durată nedeterminată, la Compartimentul aprovizionare transport.

Anunț