Anunț promovare asistenți medicali și infirmier

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret organizează examen de promovare în grad, conform Procedurii de organizare și desfășurare a examenelor în vederea promovării personalului din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret adoptat conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele posturi:

• de la asistent medical la asistent medical principal - 3 posturi;

• de la infirmier debutant la infirmier - 1 post;

Anunț

Anunț promovare bucătari și zugravi

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret organizează examen de promovare în grad, conform Procedurii de organizare și desfășurare a examenelor în vederea promovării personalului din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret adoptat conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele posturi:

• de la muncitor III-bucătar la muncitor I-bucătar - 4 posturi;

• de la muncitor II-bucătar la muncitor I-bucătar - 1 post;

• de la muncitor IV-zugrav la muncitor III-zugrav - 1 post;

Anunț

Anunț post Infirmier debutant și Muncitor IV-bucătar

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs/examen în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 121/2021, în perioada 25.07.2022-28.07.2022, ora 09.00 pentru:

• 1 post de infirmier debutant contractual vacant cu generale, cod COR 532103, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici II.

• 1 post muncitor IV - bucătar contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 512011, pe durată nedeterminată la Blocul alimentar

Anunț

Anunț concurs șefi de secție Psihiatrie I și II

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs în conformitate cu Ordinul M.S.P. nr. 1406/2006, toate cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici I

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici II

Anunț

Anunț concurs posturi

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 1470/2011 și ale OUG nr. 121/2021, în perioada 17.05.2022 - 20.05.2022, ora 09.00, pentru :

• 1 post de instructor ergoterapie debutant, contractual vacant cu studii medii/studii superioare, cod COR 223003, pe durată neterminată la Compartimentul ergoterapie

• 3 posturi infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 532103, pe durată neterminată la Secția Psihiatrie Cronici II.

Anunț

Anunț examen promovare 10.03.2022, ora 10:00

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret organizează examen de promovare în grad, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru următorul post:

• de la muncitor IV - instalator fochist la muncitor I - instalator fochist - 1 post; Examenul se va susține în data de 10.03.2022, ora 10:00, la sediul spitalului.

Anunț

Anunț post asistent medical debutant, infirmier debutant, îngrijitor curățenie - 28.02.2022-03.03.2022, ora 09:00

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 121/2021, în perioada 28.02.2022 - 03.03.2022, ora 09.00, pentru:

• 1 post de asistent medical debutant contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici II;

• 1 post infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici II;

• 1 post de îngrijitor curățenie, contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 532104, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II.

Anunț

Anunț promovări asistenți medicali, infirmieri și economist - 31.01.2022, ora 10:00

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret organizează examen de promovare, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele posturi:

De la economist debutant la economist II - 1 post

De la asistent medical la asistent medical principal - 1 post

De la asistent medical farmacie la asistent medical principal farmacie - 1 post

De la infirmier debutant la infirmier - 2 posturi

Anunț

Anunț concurs muncitor IV-Instalator sanitar-termic - 16.12.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 priivind unele măsuri prentu prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, concursa/examen în data de 16.12.2021, ora 09:00, pentru:

1 post de muncitor IV - instalator sanitar termic, contractual vacant, poziția 188 din Statul de funciții, pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului tehnic, administrativ, transport și achiziții publice.

Anunț

Anunț concurs muncitor IV-Întreținere reparații - 09.12.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 priivind unele măsuri prentu prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, concursa/examen în data de 09.12.2021, ora 09:00, pentru:

1 post de muncitor IV - întreținere reparații, contractual vacant, poziția 189 din Statul de funciții, pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului tehnic, administrativ, transport și achiziții publice.

Anunț

Anunț concurs șef secție - 12.11.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu Ordinul M.S.P. nr. 1406/2006, toate cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronci I;

• 1 post de medic specialist psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronci II;

Anunț, bibliografie