Concurs posturi libere

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante în conformitate cu prevederile O.M.S.P. nr. 1406/2006, O.M.S. nr. 869/2015 și H.G. nr. 286/2011, toate cu modificările și completările ulterioare:

• 1 post de medic șef de secție Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de medic șef de secție Psihiatrie Cronici II;

• 1 post de medic primar psihiatrie, la secșie Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de muncitor IV - zugrav, la serviciu ATAP.;

Anunț, Bibliografie

Concurs post spălătoreasă 02.09.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 02.09.2019, ora 9.00, pentru:

• 1 post de spălătoreasă contractual vacant (G) cod COR 912103, poziția nr. 169 din Statul de funcții, pe durată determinată la spălătorie.

Anunț Fișa postului Selecție dosare Rezultate proba scrisă Rezultate proba practică RAPORT FINAL

Concurs posturi libere, 22.08.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 22.08.2019, ora 09.00, pentru:

  • • 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 125 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II;
  • • 1 post de îngrijitor curățenie contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532104, poziția nr. 133 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II;
Documentație Fișă post Infirmier Fișă post Îngrijitor curățenie Selecție dosare P.V. proba practică P.V. proba scrisă Raport final

Examen de promovare 24.06.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în data de 24.06.2019, ora 10:00, la sediul spitalului, examen pentru ocuparea funcției de Șef Birou Management al Calității Serviciilor Medicale și examen pentru promovare de la asistent medical statistician debutant la asistent medical statistician.

Documentație Rezultat Asistent Medical Rezultate Șef Birou B.M.C.S.M.

Examen promovare infirmier, 28.05.2019

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în data de 24.06.2019, ora 10:00, la sediul spitalului, examen pentru ocuparea funcției de Șef Birou Management al Calității Serviciilor Medicale și examen pentru promovare de la asistent medical statistician debutant la asistent medical statistician.

Documentație Rezultat promovare