Infirmier, Bucătar / 21.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 21.01.2021, ora 09.00, pentru

un post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 532103 pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici I

un post de bucătar contractual temporar vacant cu studii generale (G), cod COR 512001 pe durată determinată la Blocul alimentar al spitalului

Proba scrisă infirmieri Proba scrisă bucătar Selecție dosare infirmieri Selecție dosare bucătar Anunț Anunț-CORECȚIE Bibliografie

Infirmieri, Îngrijitor curățenie, Economist debutant / 21.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 21.01.2021, ora 09.00, pentru

4 posturi de infirmieri contractual vacante cu studii generale (G), cod COR 532103 pe durată nedeterminată, din care 1 post de infirmier debutant la secția Psihiatrie Cronici II

un post de îngrijitor curățenie contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 531204 la Farmacia spitalului

un post de economis debutant contractual vacant cu studii superioare, cod COR 263102 pe durată nedeterminată la Biroul financiar-contabil din cadrul spitalului

Proba scrisă infirmieri Proba scrisă îngrijitor curățenie Proba scrisă economist Selecție dosare infirmieri Selecție dosare îngrijitor curățenie Selecție dosare economist Anunț Anunț-CORECȚIE Bibliografie

Asistent medical / 22.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 22.01.2021, ora 09.00, pentru

un post de asistent medical contractual temporar vacant cu studii postliceale, cod COR 222101 pe durată determinată la secția Psihiatrie Cronici II

Praba scrisă asistent medical Selecție dosare asistent medical Anunț Bibliografie

Asistent medical principal, Asistent medical debutant / 22.01.2021

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs/examen în data de 22.01.2021, ora 09.00, pentru

un post de asistent medical principal contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101 pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II

un post de asistent medical debutant contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101 pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici II

Praba scrisă asistent medical Rezultat contestație asistent medical Selecție dosare asistent medical Anunț Bibliografie