Activitatea Consiliului de etică

+ Raportare a activității Consiliului de Etică - martie 2021
+ Raportare a activității Consiliului de Etică - februarie 2021
+ Raportare a activității Consiliului de Etică - ianuarie 2021
+ Codul de conduită etică al personalului contractual din cadrul spitalului
+ Decizie privind reactualizarea componenței și a atribuțiilor Consiliului Etic
+ Raportul anual al Consiliului de etică 2020