Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Plan de achizitii pentru anul 2022

Plan de management al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret

Plan strategic al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret