Anunț concurs șef secții

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante în conformitate cu prevederile O.M.S. 1406 /2006 cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi:

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef seție Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef seție Psihiatrie Cronici II;

Anunț
-

Anunț O.U.G. 34/2023

Având în vedere prevederile art. IV, alin. 6, din O.U.G. 34/12.05.2023, publicată în M.O. Nr. 415/15.05.2023, conform căreia: "Pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs, anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul."

- Concursul organizat pentru postul contractual vacant de infirmier debutant, unde selecția dosarelor a fost afișată pe data de 10.05.2023, se va susține conform calendarului din anuntul nr. 1114/24.04.2023.

- Pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post temporar vacant de economist II, unde selecția dosarelor a fost afișată pe data de 15.05.2023, procedura de ocupare a acestuia se va sista.

Anunț

Concurs-post economist II

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs/examen în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 în perioada 08.05.2023 - 29.05.2023, pentru

• 1 post economist II contractual temporar vacant cu studii superioare (ISCED nivel minim 6) cod COR 263102, pe durată determinantă la Biroul Financiar Contabil;

Anunț

Concurs-post economist II

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs/examen în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 în perioada 25.04.2023 - 17.05.2023, pentru

• 1 post economist II contractual temporar vacant cu studii superioare (ISCED nivel minim 6) cod COR 263102, pe durată determinantă la Biroul Financiar Contabil;

Anunț

Concurs-post infirmier debutant

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs/examen în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 în perioada 25.04.2023 - 24.05.2023, pentru

• 1 post infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, pe durată nedeterminantă la Secția Psihiatrie Cronici I;

Anunț

Concurs-post infirmier debutant, îngrijitor curățenie și merceolog debutant

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante în conformitate cu prevederile O.M.S. 1406/2006 cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi:

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici I;

• 1 post de medic primar psihiatrie - șef secție Psihiatrie Cronici II;

Anunț

Concurs-post infirmier debutant, îngrijitor curățenie și merceolog debutant

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen, în confo1mitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 în perioada 31.01.2023 -22.02.2023, pentru:

• 2 posturi infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici I.;

• 1 post infirmier debutant contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici II.;

• 1 post de ingrijitor curățenie, contractual vacant cu studii generale (G), cod COR 532104, pe durată nedeterminată, la Secția Psihiatrie Cronici II.;

• 1 post merceolog debutant, contractual vacant cu studii medii (G), cod COR 331308, pe durată nedeterminată, la Compartimentul aprovizionare transport.

Anunț