100 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret

CONCURS MEDIC ȘEF DE SECȚIE

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante în conformitate cu prevederile O.M.S. 1406 /2006 cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi:

  • • 1 post de medic primar psihiatrie - Șef secție Psihiatrie Cronici I;

  • • 1 post de medic primar psihiatrie - Șef secție Psihiatrie Cronici II;

Anunț
-

CONCURS ECONOMIST II

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, în perioada 6 - 11 iunie 2024, pentru:

  • • 1 post economist II, contractual tempoar vacant cu studii superioare ( ISCED nivel minim 6), pe durată nedeterminată, la Biroul financiar contabil;

Anunț

CONCURS INFIRMIER ȘI ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, în perioada 20 - 23 mai 2024, pentru:

  • • 1 post infirmier, contractual temporar vacant cu studii generale, pe durată determinată, cadrul Secției de Psihiatrie Cronici I;

  • • 1 post îngrijitor curățenie, contractual temporar vacant cu studii generale, pe durată determinată, în cadrul Secției de Psihiatrie Cronici II;

Anunț

CONCURS REFERENT DEBUTANT

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, în perioada 27-30 mai 2024, pentru:

  • • 1 post referent debutant, contractual vacant cu studii superioare, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului tehnic;

Anunț Grupe alimente

EXAMEN PROMOVARE REFERENT

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret organizează examen de promovare în grad, conform Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru

  • • 1 post referent II - promovează la referent I;

Anunț

CONCURS - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, având în vedere aprobarea memorandumului cu privire la organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul unității noastre, înaintat către Ministerul Dezvoltarii Lucrărilor Publice și Administrației, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166 din 26.01.2024, pentru:

• 1 post medic specialist, contractual vacant cu studii superioare, cod COR 221201, pe durată nedeterminată, la Secția Psihiatrie Cronici I

Anunț Bibliografie

CONCURS - POST MUNCITOR IV - BUCĂTAR

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Șiret, str. 9 Mai, nr.3, județul Suceava, având în vedere aprobarea memorandumului cu privire la organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul unității noastre, înaintat către Ministerul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, în perioada 01.04.2024-04.04.2024, pentru:

• 1 post muncitor IV - bucătar, contractual vacant cu studii generale, cod COR 512001, pe durată nedeterminată, la Blocul alimentar al spitalului;

Anunț

Post Director Financiar - Contabil contractual vacant

Spitalul de Psihiatrie Cronici cu sediul în Siret, str. 9 Mai, nr. 3,județul Suceava, organizează concurs /examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director al unității:

• 1 post de director financiar - contabil contractual vacant, pe perioadă determinată de 4 ani;

Anunț

Anunț promovare muncitor IV - bucătar la muncitor III - bucătar - 2 posturi

Spitalul de Psihiatrie Cronici Șiret organizează examen de promovare în grad, conform Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru:

• de la muncitor IV - bucătar la muncitor III - bucătar - 2 posturi;

Anunț